Hulp nodig?

Op zoek naar bewindvoering in Friesland?

RegioBewind creërt rust en overzicht

Snel een afspraak na het eerste contact.
Altijd inzicht door eigen inlogmogelijkheid.
Samenwerking met duidelijke afspraken.

Jarenlange ervaring met bewindvoering

Het omgaan met geld levert soms problemen op en dan kunnen er schulden ontstaan. Dit kan door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Onze taak is om samen met u een oplossing te bedenken die bij uw situatie past. Wij streven naar rust in uw financiën, stabiliteit en blijvende oplossingen.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, duidelijke communicatie en snelheid!
Marco van der Zwaag
Eigenaar RegioBewind B.V.

Hoe werkt bewindvoering door RegioBewind

1

Intakegesprek

Zodra u zich via een doorverwijzer of rechtstreeks bij ons meldt, nemen wij direct contact met u op voor het maken van een afspraak. Vaak lukt deze afspraak diezelfde week al. Dit gesprek kan bij u thuis, bij de instelling waar u verblijft of bij ons op kantoor plaats vinden. Samen bespreken wij uw wensen en het doel waar u wilt uitkomen. Mocht u kiezen voor een onderbewindstelling dan vullen we samen de formulieren hiervoor in. Wij zullen deze compleet met bijlagen naar de rechtbank sturen.
2

Reden voor bewindvoering

Er kunnen verschillende redenen zijn voor bewindvoering, bijvoorbeeld: 

1. Het hebben van een tijdelijke of langdurige geestelijke- of verstandelijke beperking, dementie of het hebben van een lichamelijke beperking; 

2. Het hebben van (problematische) schulden. Elk probleem heeft echter een oplossing en RegioBewind kan u hierbij helpen.
3

Beschikking onderbewindstelling

Zodra de rechtbank een beschikking heeft afgegeven zullen wij met uw financiën aan de slag gaan. U mag niet meer zelf beslissen wat er gebeurt met uw geld. Er wordt door ons een nieuwe beheerrekening geopend bij de bank. Hierna zullen wij alle partijen informeren over het nieuwe bewind en worden er bij mogelijke schuldeisers de schulden opgevraagd. Alle financiële post gaat hierna naar ons kantoor, u heeft er geen omkijken meer naar. Zodra iedereen geïnformeerd is en alle schulden bij ons in beeld zijn zullen wij een maandelijkse begroting opstellen + een boedelbeschrijving maken. Dit is een overzicht van uw vermogenspositie op de dag dat het bewind is gestart. Deze dient u te ondertekenen en wordt door ons naar de rechtbank verzonden.
4

Schuldhulpverlening

Mocht er sprake zijn van schulden, dan worden deze door ons geïnventariseerd. Zodra wij alles in beeld hebben en uw persoonlijke en financiële situatie stabiel is kunnen we, wanneer de schulden niet erg problematisch zijn, deze oplossen door afbetalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Wanneer dit niet meer mogelijk is zullen wij er voor kiezen om de gemeentelijke schuldhulpverlening in te schakelen om te onderzoeken of een aanvraag MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) aangevraagd kan worden. Wellicht is zelfs een aanvraag WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) nodig.
5

Werkzaamheden tijdens het bewind

Simpel gezegd is het de taak van een bewindvoerder om te zorgen dat een cliënt alles ontvangt waarop hij/zij recht heeft. En dat alles wordt betaald wat er moet worden betaald. De belangrijkste werkzaamheden voor iemand onder beschermingsbewind zijn: de betaling van de vaste lasten, het bewaken van de inkomsten, het aanvragen van de uitkeringen, behandeling/doorzending van post, contact met de instellingen, afsluiten van verzekeringen, aanvragen van kwijtscheldingen, aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag en het doen van uw belastingaangifte.
6

Eindigen beschermingsbewind

Het bewind kan tijdelijk zijn of langdurig. Het hoeft niet zo te zijn dat je nooit meer van het bewind af komt. Wanneer de cliënt in staat is zijn financiële belangen weer zelf te behartigen, kan een verzoek tot opheffing ingediend worden bij de kantonrechter. Voor cliënten die vanwege het hebben van problematische schulden onder bewind zijn gesteld, moeten de schulden opgelost zijn om het bewind op te laten heffen.
Maak kennis met ons
Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert en er soms (problematische) schulden ontstaan.
Door een sterke regionale binding verstaan wij ieders taal, zowel Fries als Nederlands.
Door ons kleine team van bewindvoerders hebben wij korte lijnen en kunnen wij snel handelen.
We hebben al veel clienten begeleid naar een schuldenvrije toekomst.
Zodra de financiën stabiel zijn, leiden wij de schulden spoedig door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of WSNP.
Ik heb een goede indruk gekregen van RegioBewind en de medewerkers. Het was een plezierig contact en ze zijn helder in hun communicatie.
Sjon de Vries
Friesland
RegioBewind geeft rust in het hoofd en ze hebben mij verlost van veel financiële papieren waar ik niets mee kon. In het begin liepen de schulden wel wat op maar dit kwam omdat ik van een aantal schulden zelf niet meer wist dat ik ze überhaupt nog had.
Klasina Hoogsteen
Friesland
Na een telefoontje om hulp vind vaak het eerste gesprek al diezelfde week plaats. Er wordt veel tijd genomen voor de client en er is oprechte interesse naar de persoon en de problematiek die er speelt. Er wordt hierna doortastend opgetreden om het verzoek voor bewindvoering bij de rechter te krijgen. Hierdoor valt deze stress voor de client snel weg.
Nynke
Crisisopvang Zienn

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd.

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

- als de cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
- als de administratie niet meer te overzien is
- als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
- als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
- als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
- als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen of wanneer de problematische schulden zijn opgelost.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat Regiobewind tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Kennismaken met ons

Nog steeds vragen of bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Maak kennis met ons en kijk op welke manier wij u kunnen helpen
Maak kennis met ons