Hulp nodig?

Bewindvoering

Geven financiële moeilijkheden je te veel drukte?

Duidelijke en makkelijke te voltooien taken voor overzicht en rust
Meer tijd en rust door goede samenwerking en planning
Zelfs maandelijks overhouden voor iets extra’s

Wij hebben als beschermingsbewindvoerder ruime ervaring en kennis in huis en kunnen u helpen met uw financiële zorgen. 

Wanneer iemand lichamelijk of geestelijk niet meer zelf zijn financiele zaken kan regelen, kan de kantonrechten hem of haar onder beschermingswind stellen. Dit kan ook wanneer iemand problemnatische schulden heeft.

RegioBewind is een gecertificeerd bewindvoerderskantoor met ervaren medewerkers. Wij zijn door de rechtbank Noord-Nederland benoemd tot beschermingsbewindvoerder. Zo voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen die sinds 1 april 2014 verplicht zijn gesteld door de overheid.

Door deze kwaliteitswaarborg verzekeren wij dat uw financiële belangen op professionele wijze worden gewaarborgd en dat u de best mogelijke begeleiding krijgt.

Bewindvoering

Bewindvoering door RegioBewind

Onze jarenlange ervaring heeft ons wegwijs gemaakt in de wirwar van zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldsaneringsregelingen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten met maatschappelijke instellingen, gemeentes, woningbouwverenigingen, kredietbanken, energiebedrijven en deurwaarders.

Waar RegioBewind voor staat

Gemiddeld binnen 6 maanden een financieel stabiele situatie
Toegang tot uw eigen digitale dossier  
Vele cliënten geholpen naar een schuldenvrije toekomst
Jarenlange ervaring met bewindvoering

Hoe gaan wij te werk

1

Intakegesprek

Zodra u zich rechtstreeks bij ons meld of via een doorverwijzer, nemen wij direct contact met u op voor het maken van een afspraak. Vaak lukt deze afspraak diezelfde week al. Dit gesprek kan bij u thuis, bij de instelling waar u verblijft of bij ons op kantoor plaats vinden. Samen bespreken wij uw wensen en het doel waar u wilt uitkomen. Mocht u kiezen voor een onderbewindstelling dan vullen we samen de formulieren hiervoor in. Wij zullen deze compleet met bijlagen naar de Rechtbank sturen.
2

Reden voor bewindvoering

1. het hebben van een tijdelijke of langdurige geestelijke- of verstandelijke beperking, dementie of het hebben van een lichamelijke beperking; 2. het hebben van (problematische) schulden.
3

Beschikking onderbewindstelling

Zodra de Rechtbank een beschikking heeft afgegeven zullen wij met uw financiën aan de slag gaan. U mag niet meer zelf beslissen wat er gebeurt met uw geld. Er wordt door ons een nieuwe beheerrekening geopend bij de bank. Hierna zullen wij alle partijen informeren over het nieuwe bewind en worden er bij mogelijke schuldeisers de schulden opgevraagd. Alle financiële post gaat hierna naar ons kantoor, u heeft er geen omkijken meer naar. Zodra iedereen geïnformeerd is en alle schulden bij ons in beeld zijn zullen wij een maandelijkse begroting opstellen + een boedelbeschrijving maken. Dit is een overzicht van uw vermogenspositie op de dag dat het bewind is gestart. Deze dient u te ondertekenen en wordt door ons naar de Rechtbank verzonden.
4

Schuldhulpverlening

Mocht er sprake zijn van schulden, dan worden deze door ons geïnventariseerd. Zodra wij alles in beeld hebben en uw persoonlijke en financiële situatie stabiel is, kunnen we wanneer de schulden niet erg problematisch zijn deze oplossen door afbetalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Wanneer dit niet meer mogelijk is zullen wij er voor kiezen om de gemeentelijke schuldhulpverlening in te schakelen om te onderzoeken of een aanvraag MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) aangevraagd kan worden. Wellicht is zelfs een aanvraag WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) nodig.
5

Werkzaamheden tijdens het bewind

Simpel gezegd is het de taak van een bewindvoerder om te zorgen dat een cliënt alles ontvangt waarop hij/zij recht heeft. En dat alles wordt betaald wat er moet worden betaald. De belangrijkste werkzaamheden voor iemand onder beschermingsbewind zijn: de betaling van de vaste lasten, het bewaken van de inkomsten, het aanvragen van de uitkeringen, behandeling/doorzending van post, contact met de instellingen, afsluiten van verzekeringen, aanvragen van kwijtscheldingen, aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag en het doen van uw belastingaangifte.
6

Eindigen beschermingsbewind

Het bewind kan tijdelijk zijn of langdurig. Het hoeft niet zo te zijn dat je nooit meer van het bewind af komt. Wanneer de cliënt in staat is zijn financiële belangen weer zelf te behartigen, kan een verzoek tot opheffing ingediend worden bij de kantonrechter. Voor cliënten die vanwege het hebben van problematische schulden onder bewind zijn gesteld, moeten de schulden opgelost zijn om het bewind op te laten heffen.

Kennismaken met ons

Nog steeds vragen of bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Maak kennis met ons en kijk op welke manier wij u kunnen helpen
Maak kennis met ons
Kennismaking is altijd vrijblijvend en u zit nergens aan vast