Hulp nodig?

Moeite met het beklimmen van je financiële bergen?

Wij van RegioBewind creëren rust en overzicht voor U

Een snelle afspraak na het eerste contact!
Altijd inzicht door eigen inlogmogelijkheid
Samenwerking met duidelijke afspraken

Onze jarenlange ervaring heeft ons wegwijs gemaakt in de wirwar van zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen

Het goed omgaan met geld levert soms problemen op en dan kunnen er (problematische) schulden ontstaan. Dit kan onder andere door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden gebeuren. Onze taak is om samen met U een oplossing te bedenken die bij U en Uw situatie past. Wij streven naar rust in Uw financiën, stabiliteit en blijvende oplossingen
Onze dienstverlening kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, duidelijke communicatie en snelheid!
Marco van der Zwaag
Eigenaar Regiobewind B.V.
Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert en er soms (problematische) schulden ontstaan.
Door een sterke regionale binding verstaan wij ieders taal, zowel Fries als Nederlands
Door ons kleine team van medewerkers hebben wij korte lijnen en kunnen wij snel handelen
We hebben al veel clienten begeleid naar een schuldenvrije toekomst
Zodra de financien stabiel zijn, dan leiden wij de schulden spoedig door naar de gemeentelijke schuldhulpverlening of WSNP
Ik heb een goede indruk gekregen van Regiobewind en de medewerkers. Het was een plezierig contact en ze zijn helder in hun communicatie.
Sjon de Vries
Friesland
Regiobewind geeft rust in het hoofd en ze hebben mij verlost van veel financiële papieren waar ik niets mee kon. In het begin liepen de schulden wel wat op maar dit kwam omdat ik van een aantal schulden zelf niet meer wist dat ik ze nog überhaupt nog had.
Klasina Hoogsteen
Friesland
Na een telefoontje om hulp vind vaak het eerste gesprek al diezelfde week plaats. Er wordt veel tijd genomen voor de client en er is oprechte interesse naar de persoon en de problematiek die er speelt. Er wordt hierna doortastend opgetreden om het verzoek voor bewindvoering bij de rechter te krijgen. Hierdoor valt deze stress voor de client snel weg.
Nynke
Crisisopvang Zienn

Veelgestelde vragen

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd.

Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?

- als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
- als de administratie niet meer te overzien is
- als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
- als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
- als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
- als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen of wanneer de problematische schulden zijn opgelost.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat Regiobewind tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Kennismaken met ons

Nog steeds vragen of bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Maak kennis met ons en kijk op welke manier wij u kunnen helpen
Maak kennis met ons