Hulp nodig?

Machtiging dienstverlening RegioBewind

machtigt bij deze RegioBewind B.V.te Kollum, om namens mij te onderhandelen en/of gegevens in te
winnen, of te verstrekken bij de voor mijn zaken van belang zijnde instanties, alsmede
betalingsregelingen te treffen met deze instanties. Deze volmacht geldt ook voor het openen en
sluiten van beheer(bank)rekeningen ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening aan
ondergetekende.