Hulp nodig?

Tarieven bewindvoeringskosten 2022

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) is verantwoordelijk voor onze tarieven. Voor bijzondere werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, eventuele extra kosten in rekening brengen. U wordt hiervan uiteraard tijdig op de hoogte gesteld. Hiervoor geldt het uurtarief zoals vermeld in de tarievenlijst. Daarnaast betaalt u griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot het bewind.

De genoemde bedragen voor bewindvoering, mentoraat en curatele zijn in euro’s, incl. btw. Als er onvoldoende inkomen of vermogen is om de kosten te betalen, kunnen de kosten in bepaalde situaties worden vergoed door de gemeente via de Bijzondere Bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. RegioBewind kan u met deze aanvraag begeleiden. Wijzigingen voorbehouden.

De nieuwe tarieven voor bewindvoeringskosten 2022. De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% btw.

EenpersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard125,54709,06
Problematische schulden162,44709,06
TweepersoonsbewindMaandtariefOpstartkosten
Standaard150,54850,63
Problematische schulden een persoon172,73850,63
Problematische schulden twee persoons194,81850,63
Overige werkzaamheden (jaartarief)Tarief
Eindrekening en verantwoording 1 persoon266,20
Eindrekening en verantwoording 2 personen319,44
PGB beheer664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing442,86

Budgetbeheer Basis:
Uw inkomen komt binnen op de nieuwe bankrekening. Wij betalen uw vaste lasten tot een maximaal aantal van 10 betalingen per maand.

Budgetbeheer Totaal:
Uw inkomen komt binnen op de nieuwe bankrekening.
Wij betalen uw vaste lasten + extra diensten zoals aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen en daarnaast nog de invoering van max. 5 betalingsregelingen.